CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
8008-98-8白千层Cajeput Oil;
caJuput oil;melaleuca oil;oil of cajeput
详情供应商
8024-02-0茶树油;
对烯-4-醇型,白千层油;澳洲茶树油
Tea tree oil;
Oil of melaleuca terpinen-4-ol type
详情供应商
85085-48-9互生叶白千层(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)叶提取物Melaleuca alternifolia, ext.;
Melaleuca alternifolia, ext.;
MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF EXTRACT;
exMalaleucaalternifolia;
Teetreeextract;
MELALEUCAALTERNIFOLIAEXTRACT;
Malaleuca alternifolia, Extrakt;
Einecs 285-377-1
详情供应商
热门搜关键词:C23H35N7O17P3ST3 C4F6O4Pb C47H76N8O14 C9H13N5NaO4 C23H34I2N2O C17H37NaO5S C30H47O4P C42H35EuN2O6 C54H60O9X2 C11H13KO2 C36H27As C15H26O12 C14H29F 配体 C28H58O5Si6 C4H4Br2O2 C28H37NO4 C16H22N5O18P2 C8H8N2O3S2 c9h16o3si C25H24N2O3 C31H41NO3 C28H32BrP C11H7N3O3 CF3O% (C6H10O2_O2)x C30H39NO2 C16H35NaO3S2 C9H27NOSi3 C5H10ClO2P C5FeO5 C44H84O4Sn C14H10FNOS C21H23F2NO2 C16H9ClF3NO7 C6H5ClNNaO3S C38H52N6O7 C22H42N4O8S2 C8H8N6 C5H4BBrFNO2